Kwiaton Bogdan Gruca sp. j. uważa, że prywatność naszych klientów powinna być respektowana z najwyższą starannością. W związku z tym publikujemy niniejszą politykę prywatności, aby poinformować Państwa o naszej strategii ochrony danych osobowych. Rozumiemy, że chcą Państwo kontrolować informacje osobowe (wszelkie dane związane z nazwiskiem) udostępniane Kwiaton Bogdan Gruca sp. j. Informujemy, że przysługuje Państwu prawo dostępu do treści danych, prawo ich poprawienia czy też usunięcia. Wykorzystujemy wyłącznie podstawowe informacje na Państwa temat. 

Kwiaton Bogdan Gruca sp. j. nie udostępnia, nie sprzedaje i nie będzie nikomu sprzedawać żadnych danych osobowych. Kwiaton Bogdan Gruca sp. j. pozostawia Państwu decyzje, czy Państwa dane mogą zostać wykorzystane do innych celów.


Kwiaton Bogdan Gruca sp. j. zapewnienia bezpieczeństwo Państwa informacji. Zgodnie z ustawą (art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych) za dane osobowe uważa się wszystkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej, czy też prawnej. Gromadzimy tylko te informacje, które są niezbędne do zaoferowania wysokiej jakości usług przez Nas świadczonych. Pytania jak również komentarze na temat zakresu polityki prywatności, prosimy kierować pod adres: admin@kwiaton.pl